Unitsky String Technologies Rzeczywistość przyszłości

Inżynier Anatoly Yunitskiy, autor i generalny projektant Unitsky String Technologies (UST)

To jest nowy przemysł transportowy, którego potencjał dorównuje przemysłowi kolejowemu, drogowemu i lotniczemu razem wziętym. Przemysł ten jest niezbędny dla wszystkich – ludzkości, każdego kraju, każdego miasta, każdej rodziny i każdej osoby.

Mimo że rozwój przełomowych technologii transportowych kosztował 35 lat pracy i dziesiątki milionów dolarów, okazało się, że stworzenie nowego kierunku transportu wymaga znacznie więcej czasu i środków. Również się okazało, że bez strategicznego inwestora i wsparcia rządu stworzenie nowej branży przemysłowej jest absolutnie niemożliwe. Wielkość inwestycji potrzebnych na najbliższe trzy latach jest podobna do kwot, zainwestowanych w latach poprzednich.

Potem będziemy mogli wejść na rynek globalny z certyfikowaną zaawansowaną technologią transportową, która przeszła test rozwoju pilotażowego „Kompleks UST demonstracji i certyfikacji” w trzech głównych segmentach transportu:

  1. Transport ciężarowy (zob. Zakres badań, w języku rosyjskim)
  2. Transport miejski (zob. Zakres badań, w języku rosyjskim)
  3. Szybki transport międzymiastowy (zob. Zakres badań, w języku rosyjskim)

I wówczas można będzie na zawsze wyprzedzić wszystkich w tej niszy rynkowej, gdzie wartość każdego segmentu liczy co najmniej trylion dolarów. Strategiczny inwestor, który swoimi inwestycjami przyczyni się do rozwoju przełomowej technologii transportowej na pierwszym etapie, będzie miał możliwość opanowania, wraz ze swoim deweloperem, co najmniej 50% tego rynku.

Strategiczny inwestor lub grupa inwestorów po uruchomieniu „Kompleksu UST demonstracji i certyfikacji” zwróci swoje inwestycje już po upływie roku. Po upływie kolejnych pięciu lat zarobi on dziesięć miliardów dolarów.

Teraz nie mam nic do zapłacenia – wszystkie pieniądze zainwestowałem w technologię. Ale za poszukiwanie i zwiększenie funduszy jestem gotów zapłacić agentom dużo, nawet bardzo dużo.